Logo Smeg

Tietosuojaseloste työnhakijoille

Tietosuojaseloste työnhakijoille
Smeg Finland haluaa tiedottaa työnhakijoilleen henkilötietojen käsittelystä rekrytointiprosessin aikana.

Rekisterinpitäjä
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Smeg Finland (jäljempänä ”Smeg” tai ”me”), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa.
Smegiin voi ottaa yhteyttä kirjeitse edellä mainittuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@smeg.se.

Kuinka henkilötietoja kerätään
Keräämme henkilötietojasi pääasiallisesti sähköpostitse tai verkkosivuillamme toimittamastasi työnhakuun liittyvästä ansioluettelostasi. Suostumuksesi nojalla voimme myös kerätä henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta kuten henkilöstöpalveluntarjoajilta, jotka tarjoavat palveluja Smegin rekrytointiprosessiin liittyen tai kouluilta ja yliopistoilta, jotka ovat mukana tietyissä yhteistyöhankkeissa kanssamme. Hakemuksen jätettyäsi voimme suostumuksesi nojalla kerätä henkilötietojasi myös henkilökohtaisissa haastatteluissa ja kyselyissä saadaksemme paremman käsityksen pätevyydestäsi, taidoistasi, kokemuksestasi ja työhistoriastasi.

Kerätyt henkilötiedot sekä käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Smeg käsittelee koko rekrytointiprosessin ajan hakijoiden henkilö- ja yhteystietoja, joihin kuuluu hakijan etunimi, sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, katuosoite ja sähköpostiosoite. Pyydämme sinua myös määrittelemään hakemasi paikan, syöttämään lomakkeisiimme tiedot opinnoistasi, pätevyydestäsi ja työkokemuksestasi sekä kertomaan mahdollisista sukulaisuussuhteista nykyisiin työntekijöihimme rekrytointiprosessin läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

  1. työnhakuprosessin hallinnointi: työhakemuksesi vastaanotto ja yleinen läpikäynti, yleiset henkilöstöhallintoon liittyvät seikat
  2. hakemuksen arviointi: arvio soveltuvuudestasi työhön
  3. oikeudellisten velvoitteidemme, kuten yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön, noudattaminen

Keräämme henkilötietojasi toteuttaaksemme kaikki tarvittavat toimenpiteet ennen sopimuksen solmimista ja noudattaaksemme rekrytointiprosessiin sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi yhdenvertaisuuslakia. Tästä syystä keräämme myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, erityisesti terveyttäsi koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen tiettyihin toimenkuviin liittyen (ts. erityistarpeet), joko suoraan sinulta tai muusta lähteestä suostumuksesi nojalla ja soveltuvan lainsäädännön (esimerkiksi työoikeudelliset ja sosiaaliturvaa koskevat säännökset) sallimissa rajoissa.
Työsuhteen syntymistä varten toimittamasi henkilötiedot ovat pakollisia, ja jos et anna henkilötietojasi, emme voi aloittaa, jatkaa ja/tai hallinnoida rekrytointiprosessia asianmukaisesti.
Sinä olet vastuussa tämän tietosuojaselosteen sisällön välittämisestä niille sukulaisillesi, joiden tietoja joudut luovuttamaan rekrytointiprosessin läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Kuinka henkilötietoja käsitellään
Valtuutetut rekrytointiprosessiin osallistuvat henkilöstömme jäsenet käsittelevät henkilötietojasi IT-järjestelmien ja manuaalisten järjestelmien avulla. Meillä on käytössä tarvittavat tietoturvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Esimerkiksi niissä olosuhteissa, joissa käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja kuten terveystietoja, noudatamme asianmukaisia suojatoimia liittyen sekä IT-järjestelmiimme että paperiasiakirjoihin, jotka salataan ja lukitaan asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn kesto
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme henkilötietojasi koko rekrytointiprosessisi ajan ja 12 kuukauden ajan prosessin loputtua. Tämän ajan kuluttua poistamme henkilötietosi, paitsi jos hakemuksesi on johtanut työsuhteen syntyyn.
Voimme suostumuksesi nojalla säilyttää erittäin sopiviksi luokiteltujen henkilöiden henkilötietoja kauemmin kuin 12 kuukauden ajan rekrytointiprosessin loputtua, jotta voimme rekrytoida henkilöitä, joilla on tietyt taidot ja pätevyydet, pitää heidän hakemuksistaan kirjaa ja harkita näitä henkilöitä muihin nykyisiin ja tuleviin avoimiin työpaikkoihin. Näissä tapauksissa henkilötietojasi säilytetään kahden vuoden ajan hakemasi työpaikan rekrytointiprosessin loputtua.

Henkilötietojen siirtäminen
Henkilötietojasi käsittelee valtuutetut työntekijämme sekä niiden kolmansien osapuolten työntekijät, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijänä Smegin puolesta ja Smegin antamien ohjeiden mukaan, kuten esimerkiksi palveluntarjoajat, jotka vastaavat IT-järjestelmien huollosta tai verkkopalvelujen tarjoamisesta. Henkilötietojasi siirretään esimerkiksi Ruotsissa sijaitsevalle Smeg Group konserniin kuuluvalle Smeg Nordic AB yhtiölle, joka avustaa meitä rekrytointiprosesseissa. Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa ammattijärjestöille, henkilöstöpalveluntarjoajille, konsultointiyrityksille tai muille organisaatioille, jotka toimivat itsenäisenä rekisterinpitäjänä sekä viranomaisille, joille henkilötietojasi tulee luovuttaa oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi. Voimme esimerkiksi joutua välittämään henkilötietojasi vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille noudattaaksemme oikeudellisia velvoitteitamme.
Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa muille Smeg Group konserniin kuuluville yhtiöille, erityisesti mikäli tämä on tarpeen konsernin sisäisen hallinnoinnin vuoksi.

Oikeutesi
Sinulla on tiettyjä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia, mukaan lukien oikeus vastustaa niiden käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Rekisterinpitäjä” mainittujen yhteystietojen kautta. Smeg pyrkii parhaansa mukaan mahdollistamaan näiden oikeuksien käytön.
Sinulla on oikeus:

  • saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja, saada tietoosi näiden tietojen sisältö ja saada niistä jäljennös (oikeus saada pääsy tietoihin)
  • päivittää, muuttaa ja/tai korjata henkilötietojasi (oikeus tietojen oikaisemiseen)
  • pyytää tietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen määrittelemissä olosuhteissa, joihin kuuluu tietojen lainvastainen käsitteleminen tai tietojen säilyttäminen, vaikkei se ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty tai muuten käsitelty (oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen)
  • peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa, huomioiden kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (oikeus peruuttaa suostumus)
  • tietyissä olosuhteissa saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa (erityisesti jos Smegin ei tarvitse käsitellä tietoja noudattaakseen sopimukseen perustuvaa tai muuta lakisääteistä vaatimusta tai jos Smeg käyttää tietoja suoramarkkinointiin) (vastustamisoikeus)
  • olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Jos olet sitä mieltä, että tietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti tai jos sinun käsittelyämme koskevaa valitusta ei ole ratkaistu, voit tehdä valituksen sen jäsenmaan valvontaviranomaiselle, jossa asut tai työskentelet tai jossa väitetty rikkomus tapahtui.