Logo Smeg

Vihreät toimintatavat

Smeg ja ympäristön kannalta kestävä kehitys

Smeg on jo muutamien vuosien ajan kehittänyt yrityksen arvoja lähtökohtanaan ympäristön kannalta kestävä kehitys ja Smegin pääkonttorista on jopa tullut tämän vihreän lähestymistavan symboli. Yrityksen ympäristöarvoihin sitoutumiseen sisältyy erityinen painotus tuotannon ekologisuuteen niin kodinkoneiden suunnittelussa kuin valmistuksessakin. Ajatuksena on varmistaa tuotteiden maksimaalinen suorituskyky pitäen samalla energian kulutus mahdollisimman pienenä.

Vastuullinen suunnittelu

Smegin uunit, keittotasot, kahvinkeittimet, keittolevyt, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, liesikuvut, pesualtaat, jääkaapit ja pakastimet ovat kaikki suunniteltuja ympäristölliset näkökohdat samalla huomioiden

Suurin huomio on kiinnitetty helposti kierrätettävien materiaalien, kuten teräksen, lasin, alumiinin ja messingin käyttöön. 

Lisäksi Smeg täyttää täysin ehdot, jotka sisältyvät EU-direktiiveihin RoHS (Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen) ja REACH (asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista), mennen pidemmälle kuin vain vähimmäisvaatimusten täyttämiseen.

The RoHS-direktiivi asettaa tiukat rajoitukset vaarallisten materiaalien ja aineiden, kuten lyijyn, kadmiumin, elohopean, heksavalentin kromin, polybromatun bifenyylin (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE), käytölle.

REACH

REACH-rajoitukset koskevat kemiallisten aineiden käsittelyä, ja niiden pyrkimyksenä on varmistaa, että ihmisten terveys ja ympäristö ovat täysimittaisesti suojattuja.

Kestävään kehitykseen pohjautuva tuotanto

VIHREÄT TOIMINTATAVAT - SmegSmeg Group toimii linjassa kestävän kehityksen kriteerien kanssa, lähtien eko-yhteensopivien toimittajien valinnasta ja kierrätettävien pakkausten käytöstä ja päätyen vaihtoehtoisten kuljetusratkaisujen käyttöön.

Smeg on aina tuntenut vahvaa vastuuta ekologisista kysymyksistä  ja viimeksi kuluneiden vuosien kuluessa se on merkittävästi pienentänyt saastepäästöjä ja resurssien käyttöä, koskien vettä, sähköä ja pakkausmateriaaleja suhteessa tuotantoon.
Yritys on myös ottanut käyttöön innovatiivisen jätteidenkäsittelyjärjestelmän: syntyneen jätteen määrä ja sen vaarallisuustaso ovat kumpikin pienentyneet, ja ylijäämämateriaalien erillinen keräily kierrätystä tai uudeilleen käyttöä varten on lisääntynyt. Yritys on myös ottanut käyttöön innovatiivisen jätteidenkäsittelyjärjestelmän, joka on vähentänyt sekä tuotetun jätteen määrää että sen vaarallisuustasoa ja lisännyt ylijäämämateriaalien erillistä keräilyä.

Smegille ekologisuus ei merkitse vain kodinkoneita, joiden ympäristövaikutus on vähäinen, vaan myös sellaisen tuotantoprosessin noudattamista, joka heijastaa tai jopa parantaa olemassa olevia ympäristönsuojelun standardeja. Tämä on kiistämättä haasteellista, mutta Smeg pitää sellaista ensisijaisen tärkeänä.

Ympäristöystävällisiä tuotteita

Korkea tehokkuus ja matala kulutus ovat ominaisuuksia niin Smegin uuneissa, helloissa, tiskikoneissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, liesituulettimissa, jääkaapeissa, keittiöaltaissa kuin kahvikoneissakin. Suojellakseen ympäristöä ja parantaakseen ihmisten hyvinvointia asettaa yritys suurta painoa tuotteiden korkeimman energiatehokkuusluokituksen saavutukseen.

Kestävää kehitystä

VIHREÄT TOIMINTATAVAT - Smeg

Smegin panos kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen on nähtävissä yrityksen laatu-, työterveys- , turvallisuus ja ympäristöpolitiikassa (QHSE), joka noudattaa perusteellisesti UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ja OHSAS 18001- standardeja. Nämä kaikki ovat keskenään yhteensopivia, mikä mahdollistaa niiden helpon integroinnin kolmeen hallintajärjestelmään.

UNI EN ISO 9001Tämä on standardi, joka määrittää laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton vaatimukset, joilla autetaan yrityksiä kehittämään tuotanto- ja hallintaprosessejaan, varmistamaan tuotteen laadun sekä lisäämään asiakastyytyväisyyttä

UNI EN ISO 14001 Tämä on standardi, joka määrittää ympäristönhallintajärjestelmän käyttöönoton vaatimukset ja luo ohjeet, joita yritykset voivat noudattaa laatiessaan yrityksen ekologisen kestävyyden edistämiseen sekä saastuttamisen estämiseen tähtääviä toimintatapoja. Sertifiointi tähtää energiankäytön, luonnonvarojen sekä jätehuollon laatujärjestelmien optimointiin.

OHSAS 18001 OHSAS 18001 – sertifiointi osoittaa, että Smeg on ottanut vapaaehtoisesti käyttöön työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän.